Learn Hebrew online - Tag Archive - chanson

Your Blog to learn Hebrew
Header

שאלתי מה קרה – שלמה ארצי / J’ai demandé que s’est-il passé ? Shlomo Artzi

March 31st, 2014 | Posted by liliane in Culture israélienne | Hébreu-Francais - (Comments Off on שאלתי מה קרה – שלמה ארצי / J’ai demandé que s’est-il passé ? Shlomo Artzi)
724px-Shlomo_Artzi_portrait

Vous connaissez tous Shlomo Artzi, mais connaissez-vous cette chanson? Voici les paroles et la traduction en français.

היה זה יום בהיר,
שמיים בלי ענן,
זה לא גן עדן פה, אם יש גן עדן שם.
אפילו האויר היה פתאום מתוק.
שאלתי מה קרה,
שאלתי מה קרה.

למען האמת,
צריך לומר פשוט,
רציתי כבר להתאבד איתך מרב יאוש.
תמיד אחרי הסערות הכל נרגע פתאום.
שאלתי מה קרה,
שאלתי מה קרה
היום.

חבל – אל תהרסי,
חבל – אל תשקרי,
חבל, לא יהיו כבר ימים כמו היום.

בשש עשרה למאי,
לפני שלושים שנה,
מבית הספר על אופניים שאבי קנה,
הרגשתי ככה מאושר בלי בעיות.
שאלתי מה קרה,
שאלתי מה קרה
היום.

חבל – אל תהרסי…

C’était une journée claire,
Ciel sans nuages,
Ce n’est pas le paradis ici, si il y a un paradis là-bas.
Même l’air était doux soudainement.
J’ai demandé ce qui s’est passé,
J’ai demandé ce qui s’est passé.

En fait,
Pour dire simplement,
J’ai voulu déjà me suicider avec vous de désespoir.
Toujours après la tempête soudain tout se calme.
J’ai demandé que s’est-il passé,
J’ai demandé que s’est-il passé Aujourd’hui.

Dommage – Ne pas détruire,
Dommage – Ne pas mentir,
Dommage, il n’y aura pas d’autres jours comme aujourd’hui.

Le seize mai
Il y a trente ans,
De l’école à vélo que mon père m’a acheté,
Je me sentais si heureux sans problèmes.
J’ai demandé que s’est-il passé,
J’ai demandé que s’est-il passé Aujourd’hui.

Dommage – Ne pas détruire …

Shlomo Artzi

April 27th, 2013 | Posted by liliane in Culture israélienne | Hébreu-Francais - (Comments Off on Shlomo Artzi)

Chaque pays a son ou ses chanteur(s) représentatif(s), celui qui fait consensus dans la population israélienne, c’est bien Shlomo Artzi. Il a été élu par les Israéliens « chanteur le plus populaire de tous les temps ».

Shlomo Artzi, compositeur et chanteur est né dans le moshav Alonei Abba, le 26 novembre 1949. Il quitte cette région et à l’âge de 8 ans sa famille s’installe à Tel-Aviv. Il vient de fêter ses 63 ans et ses 40 ans de carrière. Il est considéré comme l’un des plus grands chanteurs en Israël, et il a vendu plusieurs millions d’albums. Il est tellement populaire qu’il est toujours très difficile de trouver des billets, ses concerts affichent complet et les tickets sont vendus des mois à l’avance. Chaque sortie d’album est un événement en soi.

Quarante ans de carrière derrière lui, mais elle a commencé alors qu’il était à l’armée. Sa première apparition a eu lieu alors qu’il faisait partie de la troupe de la marine nationale israélienne : Lehakat Cheil Hayam et avec la chanson : Pitom Achshav, Pitom Hayom il a gagné son premier concours de chant.
En 1975, il représente Israël au Concours de l’Eurovision. Les paroles sont d’Ehud Manor, et Shlomo Artzi en a composé la musique. Le titre de sa chanson : At Ve’Ani. Sa carrière a eu des hauts et des bas et en 1980, en plus d’être chanteur, il lance sa propre émission sur la radio de l’armée. Il fait l’analyse de la situation de la vie politique et culturelle du pays. Aujourd’hui encore, il produit une émission Od lo ba shabbat, le vendredi en début d’après-midi.

Après l’assassinat d’Yitzhak Rabin, en 1995, avec d’autres chanteurs israéliens, ils composent l’album Shalom Haver où il y chante deux titres : Haish Hahu et Ouf Gozal.

Pendant l’année 2008, lors du concert de Patrick Bruel, ils chantent ensemble devant un public conquis. Il recevra durant cette même année le prix AKUM (prix de l’Association des compositeurs et des interprètes d’Israël) pour l’ensemble de sa carrière.

Idan Raichel – עידן רייכל

March 11th, 2013 | Posted by liliane in Culture israélienne | Hébreu-Francais - (Comments Off on Idan Raichel – עידן רייכל)

Idan Raichel est un des musiciens (מוזיקאי) israéliens qui s’exporte le mieux. Il est né à Kfar Saba en 1977 et vit aujourd’hui à Tel-Aviv.

Très jeune, il s’intéresse à la musique et lors de son service militaire (שירות הצבאי) Idan Raichel rejoint le groupe de chanteurs de l’armée et fait une tournée des bases militaires (בסיסי צבאיים) reprenant des standards de la variété israélienne et internationale. De plus, durant cette période, il va s’occuper d’arrangements et de production de spectacles, ce qui va lui être très utile après l’armée.

Une fois son service militaire terminé, Idan Raichel a commencé à travailler dans un pensionnat (פנימייה) pour les immigrants et les jeunes en difficulté. Notamment, dans le cadre de son travail au sein de l’école, il découvre la communauté (קהילה) des Juifs éthiopiens. Son amitié s’est développée avec des membres de la communauté éthiopienne (הקהילה האתיופית) et il a découvert la musique et la culture éthiopienne. Il a commencé à aller dans les bars, les clubs de musique éthiopienne, les mariages.

Sa carrière musicale va vraiment débuter en 2000, lorsqu’il a décidé de travailler sur un enregistrement (הקלטה), une démo, qu’il a enregistrée dans un petit studio (אולפן) situé dans le sous-sol de la maison de ses parents. Il a invité pour cet enregistrement plus de 70 de ses amis et collègues de la scène musicale israélienne. Il ne s’attendait pas à ce que ses expériences musicales (שחוויותיו המוזיקליות) se transforment en un phénomène musical aussi important : le Idan Raichel Project (הפרויקט של עידן רייכל) est né. On retrouve toutes les influences de la musique africaine, d’Amérique latine, des Caraïbes et du Moyen-Orient, mélangées aux synthétiseurs les plus sophistiqués. Le succès fut immédiat. En 2005, il a sorti un nouvel album (הוציא אלבום) « Mi maamakim » avec la participation de la reine de la chanson israélienne, Shoshana Damari. Depuis, il se produit sur les scènes du monde entier et Idan Raichel vient de terminer une tournée de 10 jours au Rwanda, Ghana et Angola.

Depuis le début de sa carrière (תחילת הקריירה), il va de succès en succès (הולך מחיל אל החיל) et il collabore avec des artistes très différents, avec des styles musicaux multi-ethniques tels que : Andreas Scholl d’Allemagne, Mayra Andrade du Cap Vert, Ana Moura du Portugal, Farka Toure du Mali ou Maria Gomez de Colombie. La musique n’a pas de frontières (אין גבולות).

Vocabulaire sur Idan Raichel

מוזיקאי – מוזיקאי
שירות הצבאי
בסיסי צבאיים – בסיס צבאי
פנימייה
קהילה
הקהילה האתיופית
הקלטה
אולפן
שחוויותיו המוזיקליות
הפרויקט של עידן רייכל
הוציא אלבום
תחילת הקריירה
הולך מחיל אל החיל
אין גבולות

Od lo tamou kol pilaih’– Rami Kleinstein / עוד לא תמו כל פלאייך – רמי קלינשטיין

September 23rd, 2012 | Posted by liliane in Culture israélienne | Hébreu-Francais - (Comments Off on Od lo tamou kol pilaih’– Rami Kleinstein / עוד לא תמו כל פלאייך – רמי קלינשטיין)

Connaissez-vous cette émouvante chanson de Rami Kleinstein sur notre petit pays? Voici la vidéo, les paroles et la traduction en français.

ארצנו הקטנטונת, ארצנו היפה
מולדת בלי כותונת, מולדת יחפה
קבליני אל שירייך, כלה יפהפייה
פתחי לי שערייך אבוא בם אודה יה.

בצל עצי החורש, הרחק מאור חמה
יחדיו נכה פה שורש אל לב האדמה
אל מעיינות הזוהר, אל בארות התום
מולדת ללא תואר וצועני יתום.

עוד לא תמו כל פלאייך
עוד הזמר לו שט
עוד לבי מכה עם ליל
ולוחש לו בלאט:
את לי את האחת
את לי את, אם ובת
את לי את המעט
המעט שנותר.

נביאה בבגדינו את ריח הכפרים
בפעמון ליבנו יכו העדרים,
ישנה דממה רוגעת
וקרן אור יפה,
ולאורה נפסעה ברגל יחפה.

עוד לא תמו כל פלאייך…

Phonétique:
Artzeinu hak’tantonet, artzeinu hayafah
moledet bli kutonet, moledet yechefah
kablini el shiraich, kalah yefehfiyah
pitchi li she’araich avo bam odeh ya.

Betzel atzei hachoresh, herchak me’er chamah
yach’dav nakeh po shoresh el lev ha’adamah
el mayanot hazoher, el be’erot hatom
moledet le’lo to’ar vetzo’anei yatom.

Od lo tamu kol pilayich
od hazemer lo shat
od libi makeh im leil
velochesh lo bile’at:
At li rak, at ha’achat
at li at, em uvat
at li at hame’at
hame’at shenotar.

Navi bevigdeinu et reiach hak’farim
befa’amon libeinu yaku ha’adarim,
yeshnah d’mamah roga’at
vekeren or yafah,
ule’orah nif’sa’ah beregel yechefah.

Od lo tamu…

Traduction:
Notre petit pays, notre beau pays
Patrie sans tunique, patrie aux pieds nus
Accepte mes chants, belle mariée
Ouvre-moi tes portes afin que je te rende grâce
A l’ombre des bois, loin de la lumière du soleil
Ensemble nous planterons nos racines en plein dans la terre
Dans tes sources brillantes, et tes puits d’innocence
Patrie sans diplôme tel un gitan orphelin.

Que ne cessent jamais, tes merveilles,
Que son chant ne s’arrête pas
Mon cœur continue de battre la nuit
Et lui chuchote une ballade:
Tu es pour moi la seule,
Tu es pour moi, une mère et sa fille
Tu es pour moi le peu,
Le peu qui restait.

Le parfum du village s’accroche à nos vêtements
Les cloches des moutons dans la prairie de nos cœurs sonnent.
Et dans le crépuscule paisible
avec un rayon de lumière douce,
Et à sa lumière nous marcherons pieds nus.

Que ne cessent jamais, tes merveilles…